LIÊN HỆ
YẾN SÀO CAO CẤPPHAN RANG
Thôn Hộ Hải, Xã Hộ Diêm, Huyện Ninh Hải, T. Ninh Thuận
0329352627